Pravna lica
Našoj advokatskoj kancelariji poverenje su ukazala brojna pravna lica koja posluju u različitim oblastima, od državnih i gradskih institucija, preko privrednih subjekata iz oblasti građevinarstva, inženjeringa, proizvodnje, trgovine, pa do privrednih subjekata u stečaju i likvidaciji.
Poverenje su nam ukazale i ustanove za pružanje socijalne zaštite, poslovna i udruženja građana, zadruge, škole, zadužbine, nevladine organizacije i dr.
U oblasti poslovanja sa pravnim licima, advokatska kancelarija pruža pravne usluge konsaltinga, sačinjavanja i zaključivanja svih vrsta ugovora iz oblasti privrednog i dr. prava, registracije pravnih lica, izrada normativnih akata, zastupanje pred sudovima i dr. državnim organima, kao i pružanje pravnih saveta i ostalih pravnih usluga.
Fizička lica
Advokatska kancelarija zastupa veliki broj fizičkih lica, sa kojima teži uspostavljanju čvrste i plodne saradnje zasnovane na uzajamnom poverenju. Poslovanje se odvija kroz ad hoc poslove koji zahtevaju jednokratno angažovanje advokata kao što su sačinjavanje ugovora iz oblasti prometa nepokretnosti i drugih ugovora, uknjižbe, pribavljanje poreskih potvrda i sl., gde se teži brzom, efikasnom i trajnom rešenju, sa što manje izdataka za stranku, kao i zastupanje u parnicama i drugim postupcima, među kojima značajno mesto zauzimaju postupci restitucije.
Za poslove gde je neophodno duže angažovanje kao što je zastupanje pred sudovima i dr. državnim organima, advokatska kancelarija, na osnovu uvida u dokumentaciju i razgovora sa strankom, utvrđuje najbolje i najprihvatiljivije rešenje za klijenta, a potom se pristupa realizaciji dogovorenog. Stalni kontakt i obaveštavanje stranke o postupcima koji su u toku su, po našem mišljenju, okosnica dugogodišnjeg uspešnog poslovanja kancelarije, jer smatramo da klijent treba da bude obavešten o svim bitnim činjenicama.
Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas klikom na dugme kontakt.

Excellent cooperation with Radošević and Žarković law office

Marko Živković
Client, Marko Živković