Правна лица
Нашој адвокатској канцеларији поверење су указала бројна правна лица која послују у различитим областима, од државних и градских институција, преко привредних субјеката из области грађевинарства, инжењеринга, производње, трговине, па до привредних субјеката у стечају и ликвидацији.
Поверење су нам указале и установе за пружање социјалне заштите, пословна и удружења грађана, задруге, школе, задужбине, невладине организације и др.
У области пословања са правним лицима, адвокатска канцеларија пружа правне услуге консалтинга, сачињавања и закључивања свих врста уговора из области привредног и др. права, регистрације правних лица, израда нормативних аката, заступање пред судовима и др. државним органима, као и пружање правних савета и осталих правних услуга.
Физичка лица
Адвокатска канцеларија заступа велики број физичких лица, са којима тежи успостављању чврсте и плодне сарадње засноване на узајамном поверењу. Пословање се одвија кроз ад хоц послове који захтевају једнократно ангажовање адвоката као што су сачињавање уговора из области промета непокретности и других уговора, укњижбе, прибављање пореских потврда и сл., где се тежи брзом, ефикасном и трајном решењу, са што мање издатака за странку, као и заступање у парницама и другим поступцима, међу којима значајно место заузимају поступци реституције.
За послове где је неопходно дуже ангажовање као што је заступање пред судовима и др. државним органима, адвокатска канцеларија, на основу увида у документацију и разговора са странком, утврђује најбоље и најприхватиљивије решење за клијента, а потом се приступа реализацији договореног. Стални контакт и обавештавање странке о поступцима који су у току су, по нашем мишљењу, окосница дугогодишњег успешног пословања канцеларије, јер сматрамо да клијент треба да буде обавештен о свим битним чињеницама.
Како Вам можемо помоћи?

Контактирајте нас кликом на дугме контакт.

Excellent cooperation with Radošević and Žarković law office

Marko Živković
Client, Marko Živković