O Nama

Advokatska kancelarija Radošević i Žarković poseduje preko 15 godina iskustva u pružanju pravnih usluga i zastupanja pravnih i fizičkih lica pred pravosudnim i drugim državnim organima republike Srbije. Usluge koje ova kancelarija pruža pre svega se odnose na oblasti građanskog prava, što podrazumeva klasičnu građansku parnicu i zastupanje pred sudovima u sporovima proisteklim iz obligacionog i stvarnog prava, naknade štete, radnog prava, ali i širok dijapazon aktivnosti iz oblasti privrednog prava, uključujući zastupanja u privrednim sporovima, likvidaciji i stečaju.

Aktivnosti advokata koji rade u ovoj kancelariji, njihovih saradnika i advokatskih pripravnika takođe su usmerene i na rad sa privrednim subjektima u oblasti privrednog, poslovnog i građanskog prava.

Usluge koje pružamo našim klijentima su sveobuhvatne – od konsultacija, pronalaženja prihvatljivog rešenja za pitanja i probleme koje nam klijenti prezentuju, kako u pogledu krajnjeg poslovnog rezultata, tako i finansijskog troška, pa do realizacije dogovorenog rešenja, bilo kroz zaključenje sporazuma (poravnanja) sa suprotnom stranom, bilo, ukoliko dogovor nije moguć, kroz zastupanja u upravnim postupcima, zastupanja pred sudovima i/ili dr. državnim organima, sve sa ciljem zaštite interesa klijenata i postizanja najboljeg rezultata u konkretnom slučaju. Pristup klijentu i pružanje usluga zasnivaju se na visokom stepenu kvaliteta, na pronalaženju i blagovremenom prezentovanju rešenja u skladu sa individualnim potrebama svakog klijenta. Davanjem kreativnih i praktičnih saveta, zasnovanih na dobrom poznavanju pravnog i poslovnog okruženja, pomažemo klijentima u ostvarivanju poslovnih ciljeva. U ovom trenutku kancelarija Radošević i Žarković pruža pravne usluge za više, prevashodno, domaćih kompanija i velikom broju fizičkih lica. Svi klijenti u našoj kancelariji, bez razlike, dobijaju pravne usluge na najvišem profesionalnom nivou.
Našu kancelariju čini efikasan, stručan i iskusan tim advokata i saradnika, u svim oblastima prava, koji svakodnevno prate promene u zakonodavstvu, sudskoj praksi i poslovnim dešavanjima i prilikama,da bi potom ta iskustva i znanja pretočili u rešavanja svakog od pitanja koja klijenti pred njih postave.

Dobrodošli u Advokatsku kancelariju Radošević i Žarković!

Naša misija

Misija advokatske kancelarije „Radošević i Žarković“ je da pruži efikasne pravne usluge svojim klijentima.
  • Prihvatljivo rešenje za pitanja i probleme koje nam klijenti prezentuju
  • Pružanje usluga se zasniva na visokom stepenu kvaliteta
  • Kreativni, praktični saveti, zasnovani na dobrom poznavanju pravnog i poslovnog okruženja
Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas klikom na dugme kontakt.

Excellent cooperation with Radošević and Žarković law office

Marko Živković
Client, Marko Živković

Velika saradnja sa mnogobrojnim klijentima